Přípravka

Co je cílem plavecké přípravky                 img

Hlavním cílem našich přípravných kurzů pro děti je to, aby si užily volný pohyb ve vodě, začaly mít k vodě kladný vztah a v neposlední řadě, aby se vždy na každou lekci našeho plavání těšily. Děti jsou rozděleny do 3 družstev podle věku, šikovnosti a dovedností.

1 družstvo: plave na mělčině, mají k dispozici plavecké pomůcky - destičky, pásečky a kolečka. Zde si děti osvojují základní plavecké dovednosti - splývání, potápění, správné dýchání do vody a skoky.

2 družstvo: plave též na mělčině s destičkami, kolečky a plaveckými hranoly. Zde již děti nacvičují plavecké způsoby - kraulové, prsové, znakové nohy a paže s využitím nadlehčovacích pomůcek. Potápění a plavání pod vodou, vše formou hry a závodů.

3 družstvo: plave v hloubce, střídavě s a bez pomůcek děti zdokonalují všechny plavecké způsoby (mimo motýlka), trénují startovní skoky, plaveckou vytrvalost, potápění a plavání pod vodou.

Je nutné, aby děti s sebou nosily mýdlo nebo šampon, osušku, plavecké brýle a děvčata plaveckou čepici. Také žádáme rodiče, aby v době plavecké výuky nezůstávali na bazénu maximálně jen ve vstupní hale a nerozptylovali děti máváním, voláním apod. Přípravný plavecký kurz trvá cca 60 min., z toho je převážná část (40 - 50min.) věnována výuce ve vodě. Dětem je také poskytována výuka formou teorie - vysvětlování, ukázky a nápravy chyb (cca 10 - 15min.), dále děti ve vířivce nebo dětském bazénku odpočívají (vždy na uvážení a rozhodnutí trenéra).

Pokud by někteří rodiče měli jakékoli dotazy, připomínky nebo námitky k naší výuce, prosíme, aby kontaktovali příslušného trenéra družstva, popř.předsedu plaveckého oddílu.

Přípravné plavecké kurzy probíhají vždy:

v pondělí  15 - 16h                   

v sobotu  8 - 10h            

© 2010 by sklicko & Moucha